NASVAHU.NET

Logo – Continua

Logo – Continua

Návrh loga občanského sdružení, vycházející z lat. continuus, souvislý, spojitý. CONTINUA je množné číslo (spojitosti, souvislosti). Činností O.S. by mělo být „navazování, spojování“ minulosti s dneškem. Obnovování tradicí, zvyků, mapování památných míst, upamatování a uvědomování CONTINUA lidských rodů, událostí, osudů jednotlivců, kteří měli pro daná místa (region) nějaký význam.

ŘEŠENÍ:
Tečky v tomto případě symbolizují čas. Tečky vlevo minulost – ODNĚKUD, Tečky vpravo budoucnost – NĚKAM a tečka uprostřed současnost – BOD SPOJENÍ – smysl občanského sdružení.
Font je kurzívou, která představuje dynamiku a pohyb v čase. „Zlatá” barva jako symbol stability a trvalé hodnoty.

Mám zájem o ...

*